Brev från USA.

Att få brev från USA är helt klart dagens höjdpunkt! Ansökan om uppgradering till instruktör nivå II i centrerad ridning är godkänd!